Jak hrát bowling

1. Vychýlení vpřed
Vychylte kouli směrem vpřed a dolů. Současně s pohybem koule vykročte vpřed pravou nohou.

2. Kyvadlový pohyb
Během druhého kroku vychylte kouli směrem dolů a vzad. Udržujte rovnováhu upažením levé ruky.

3. Zpětný nápřah
Koule se nyní nachází v horní úvrati zpětného nápřahu a maximálně ve výši ramen.

4. Krok se skluzem
Jakmile koule mine Vaši klouzající nohu, ponechte ji volně oddělit od dlaně a sledujte dále její pohyb paží.

5. Sledování pohybu
Nezastavujte pohyb paže - zhoupněte ji do vodorovné polohy. Upažením levé ruky udržujte rovnováhu. Při uvolňování koule nenarovnávejte dlaň...prsty ponechte v původní poloze uchopení. Palec musí ukazovat do polohy "11 hodin". Boky a rameno musí být orientovány čelně k cíli.